ข่าวสารและสื่อ

Archive

สวน Lakeside Garden เฟสแรกของอุทยานทะเลสาบ Jurong Lake Gardens เปิดให้เข้าชมแล้ว

CHANNEL NEWS ASIA, 27 เมษายน 2019

อุทยานทะเลสาบ Jurong Lake Gardens ซึ่งเปิดใหม่ที่ใจกลางประเทศสิงคโปร์เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 3 ซึ่งเน้นระบบที่มีความยั่งยืนและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณสนามเด็กเล่นใช้วัสดุของ Onewood ซึ่งเหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวด้วย


Onewood Crab Tunnel Structure Children Playground

View our project feature here
อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่รางวัล IPOS Award for IP Champions 2017 - ONEWOOD

บริษัท Pacific Forest Products จำกัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ IP Awards 2017 จากการเติบโตอย่างโดดเด่นขององค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากผลิตภัณฑ์ ONEWOOD ของบริษัท

งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ (IPOS) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยมอบรางวัลให้กับ 16 องค์กร ซึ่งรวมถึงสถาบันวิจัย บริษัทข้ามชาติ และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ตั้งแต่ปี 2013

" เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราสามารถก้าวล้ำภาวะโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่รักษาธรรมชาติได้ดีขึ้นถ้าเรามุ่งสรรหาทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา ONEWOOD คือหนึ่งในทางเลือกที่สร้างความแตกต่างได้

ทุกเส้นใยของ ONEWOOD มาจากแหล่งป่าปลูกที่ยั่งยืนและเติบโตเร็ว ด้วยการสังเคราะห์เป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น ผลิตภัณฑ์ของ ONEWOOD จึงสามารถทดแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ทั้งรูปแบบและวิธีใช้งาน เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องทำลายป่าธรรมชาติเพื่อหาไม้ซุงจากไม้ที่โตเต็มที่

ไม้เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของทุกสิ่ง ถ้าเราสามารถให้ความรู้กับประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวคิด "การเพาะปลูก" ต้นไม้และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ONEWOOD จะสามารถเปลี่ยนแนวทางการสรรหาไม้ได้ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่หายาก

เพียงความเข้มแข็งและความสามารถของผมคงไม่สามารถสร้างผลกระทบและบรรลุเป้าหมายได้ เราต้องการให้โลกสนับสนุนแนวคิดนี้เพื่อสร้างความแตกต่าง "
นาย Jason Chang
ผู้คิดค้น ONEWOOD
กรรมการผู้จัดการบริษัท Pacific Forest Products
IPOS Awards Winners ONEWOOD 2017

Jason Chang (กลาง) ผู้คิดค้น ONEWOOD ได้รับรางวัล IPOS Award for IP Champions จากนาย K Shanmugan รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (ซ้าย)

IPOS Awards Winners ONEWOOD 2017

ผู้รับรางวัล IPOS Awards Winners 2017

IPOS Awards Winners ONEWOOD 2017

Jason Chang (กลาง) ผู้คิดค้น ONEWOOD ได้รับรางวัล IPOS Award for IP Champions จากนาย K Shanmugan รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (ซ้าย)

IPOS Awards Winners ONEWOOD 2017

ผู้รับรางวัล IPOS Awards Winners 2017

เครดิตรูปจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์