แนวทางของ ONEWOOD

1  ความยั่งยืน

ONEWOOD is FSC Certified

ONEWOOD ใช้เส้นใยไม้จากแหล่งป่าปลูกที่เติบโตเร็ว ซึ่งทดแทนการตัดไม้ทั้งต้นจากธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้ขนาดใหญ่

ONEWOOD สามารถผลิตไม้แปรรูปขนาดใหญ่จากไม้ซุงที่มีขนาดเล็กกว่าได้

2  ผลิตภัณฑ์ไม้ที่หลากหลายของ ONEWOOD

ONEWOOD is can be considered as composite timber or structural timber

ONEWOOD เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นเดียวกับไม้ซุงจากป่าธรรมชาติ ดังรูป ONEWOOD สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ได้มากมาย ตั้งแต่ส่วนประกอบโครงสร้างอาคารจนถึงวัสดุตกแต่ง จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการทดแทนไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติ

คุณสมบัติที่เป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่นของ ONEWOOD ช่วยให้สามารถใช้ซ้ำหรือแปรรูปหมุนเวียนได้โดยการขัดกระดาษทรายเพื่อให้เห็นลายไม้ใหม่ของ ONEWOOD หรือตัดเป็นขนาดต่าง ๆ และเคลือบซ้ำด้วยสีย้อมไม้

3  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ONEWOOD has been awarded the Singapore Green Label Scheme and Singapore Green Building Product Certification

นอกเหนือจากการสรรหาวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ONEWOOD ยังปรับใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งบริษัทได้รับฉลากด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Singapore Green Label Scheme) และใบรับรองผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Singapore Green Building Product certification)