ไม้แปรรูป

ไม้ ONEWOOD แปรรูปเป็นบล็อกที่มีขนาดความหนา 300 มม. คูณความกว้าง 300 มม. และยาว 5000 มม. โดยแต่ละบล็อกของ ONEWOOD มีปริมาณไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้สูงกว่าไม้ซุงขนาดพิเศษที่นำมาผลิต (สูงถึง 95%)

คุณสมบัติที่เป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่นของ ONEWOOD ช่วยให้สามารถตกแต่งด้วยงานช่างไม้ได้ เช่น ขัดกระดาษทราย และตัดเป็นขนาดต่าง ๆ ตามการใช้งาน

ไม้แปรรูป ONEWOOD สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ได้มากมาย ตั้งแต่ส่วนประกอบโครงสร้างอาคารจนถึงวัสดุตกแต่ง จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการทดแทนไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติ


ขนาดของไม้แปรรูป (โดยประมาณ) หน่วย (มม.)
ตัวเลือกความหนา 25 ~ 300
ตัวเลือกความกว้าง 25 ~ 300
ตัวเลือกความยาว 2450
ยาวกว่า 2450 ~ 5000*

*ในกรณีที่คุณต้องการไม้ขนาดพิเศษที่มีขนาดยาวกว่า 2450 มม. จนถึง 5000 กรุณาติดต่อเราที่ info_ewd@yahoo.com