แผ่นมุงหลังคา (ชิงเกิ้ล) / แผ่นปิดข้างหลังคา (ไซด์ดิ้ง)

ONEWOOD ใช้แผ่นชิงเกิ้ลเกรดพรีเมียมสำหรับหลังคาและผนัง แผ่นชิงเกิ้ลนี้มีความทนทานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศเขตร้อน เนื่องจากมีคุณสมบัติกันน้ำ


ขนาดมาตรฐาน หน่วย (มม.)
ตัวเลือกความหนา 12 / 15 / 18
ตัวเลือกความกว้าง 100 / 150 / 200
ตัวเลือกความยาว 450 / 600
คลาส พรีเมียม
รูปแบบ เรียบเท่ากัน (Flatsawn) / หนาไปบาง (Tapersawn)
ONEWOOD Timber Shingle

รูปแบบทั่วไปของไม้ชิงเกิ้ล ONEWOOD

การใช้งานไม้ชิงเกิ้ล ONEWOOD
ONEWOOD Timber Shingles Application

รายละเอียดการติดตั้งไม้ไม้ชิงเกิ้ล ONEWOOD ทั่วไป