คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของ ONEWOOD

ไม้แต่ละชิ้นของ ONEWOOD สามารถแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปได้โดยยังคงความแข็งแกร่ง โครงสร้าง หรือแม้แต่ลายไม้เหมือนไม้จริง

คุณลักษณะ

คุณสมบัติที่เป็นเนื้อเดียวเหมือนไม้จริงทั้งแผ่น

ONEWOOD ออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวแบบเหมือนไม้จริง (HRT) คุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ทำให้ไม้ทุกชิ้นของ ONEWOOD มีลักษณะตามธรรมชาติทั่วทั้งชิ้น และมีแพทเทิร์นลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ดุจไม้ธรรมชาติ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ซ้ำได้

กระบวนการผลิตของ ONEWOOD เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่นของไม้ช่วยให้สามารถปรับแต่งหรือใช้ซ้ำเพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้

มีความยั่งยืน

ONEWOOD ทำจากเส้นใยไม้ธรรมชาติจากแหล่งป่าปลูกที่เติบโตเร็ว

เหมาะกับการทำสี เคลือบสี และ/หรือ เคลือบผิว

ONEWOOD สามารถใช้สารเคลือบโพลียูรีเธนมาตรฐาน (PU) สารเคลือบที่แข็งตัวด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) และสารเคลือบที่มีส่วนผสมของน้ำมัน

ใช้งานได้ง่าย

ONEWOOD แปรรูปเพื่อใช้งานได้โดยใช้อุปกรณ์ช่างไม้ทั่วไป

มีความยืดหดตัวต่ำ

ONEWOOD ผ่านกระบวนการผลิตที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง ช่วยให้โครงสร้างมีความมั่นคง เมื่อเปรียบเทียบกับไม้เนื้อแข็งเขตร้อน ONEWOOD จะมีความทนทานในการใช้งานภายนอกที่ดีกว่า และมีอัตราการยืดหดตัวต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด

โครงสร้างที่แข็งแรง

ONEWOOD มีคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือดีกว่าไม้เนื้อแข็งเขตร้อน

ลามไฟต่ำ

เส้นใยไม้ของ ONEWOOD ชุบด้วยสารเคมีหน่วงไฟ ทำให้มีคุณสมบัติลามไฟต่ำ โดย ONEWOOD ได้รับการรับรอง การลามไฟพื้นผิวระดับ 1(Class 1 Flame Spread)

กันน้ำ

ONEWOOD สามารถกันน้ำได้ และเหมาะกับการใช้งานในห้องน้ำและห้องครัว

กันปลวก

ONEWOOD ทนปลวกได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับไม้ธรรมชาติ
*สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมของ ONEWOOD ที่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติข้างต้นได้
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ONEWOOD ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D 1037 ในการประเมินคุณสมบัติเส้นใยไม้ จึงเทียบได้กับไม้เนื้อแข็งเขตร้อนจากธรรมชาติ เช่น ไม้เต็ง ไม้ตะเคียน ไม้สน และไม้เนื้อแข็งอื่น ๆ

คุณสมบัติ ผลลัพธ์ (มาตรฐาน) ผลลัพธ์ (เมตริก)
ความหนาแน่น 56.2 - 62.4 ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต 900 - 1000 กก./ลูกบาศก์เมตร
กำลังอัดสูงสุด 10,297 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 71.0 เมกะปาสคาล
ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน 967 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 6.7 เมกะปาสคาล
แรงดึงสูงสุด 7.72 แรงปอนด์นิ้ว/ลูกบาศก์นิ้ว 0.05 นิวตัน มิลลิเมตร/ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ความแข็ง Janka 1,583 แรงปอนด์ 7,042 นิวตัน
ความแข็งแรงต่อแรงดัด (ค่าโมดูลัสการแตกร้าว - MOR) 13,714 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 94,557 กิโลปาสคาล
การคงความแข็งแรงหลังจากใช้งาน 101.5% 101.5%
ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น (MOE) 1,989,797 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 13,719,167 กิโลปาสคาล
การถอดสกรู ผลลัพธ์ (มาตรฐาน) ผลลัพธ์ (เมตริก)
ผิวหน้าไม้ 646 แรงปอนด์ 2,875 นิวตัน
ขอบที่ตั้งฉากกับด้านยาว 672 แรงปอนด์ 2,991 นิวตัน
ขอบที่ขนานกับด้านยาว 513 แรงปอนด์ 2,284 นิวตัน
ความยืดหดตัว ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50% – 90% ผลลัพธ์ (มาตรฐาน) ผลลัพธ์ (เมตริก)
การขยายด้านยาว 0.07% 0.07%
การขยายด้านกว้าง 0.204% 0.204%
การพองตัวตามความหนา 0.373% 0.373%
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN EN 408 ของยุโรป (โครงสร้างไม้ - ไม้ก่อสร้างและไม้ประสาน - การกำหนดคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกล) และ DIN EN 13183-1 (ปริมาณความชื้นของชิ้นไม้แปรรูป)

คุณสมบัติ ผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ย) (ต่ำสุด/สูงสุด)
ปริมาณความชื้น 9.50% 10.1% (สูงสุด)
ความแข็งแรงต่อแรงดัด (ผิวหน้าไม้) 90.6 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 66.0 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความแข็งแรงต่อแรงดัด (ขอบไม้) 98.1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 91.1 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความยืดหยุ่นต่อแรงดัด (ผิวหน้าไม้) 19,700 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 16,600 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความยืดหยุ่นต่อแรงดัด (ขอบไม้) 18,700 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 17,000 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความแข็งแรงต่อแรงอัด 82.0 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 72.7 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความยืดหยุ่นต่อแรงอัด 14,700 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 13,500 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความทนต่อแรงดึง 83.2 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 64.8 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความยืดหยุ่นต่อแรงดึง 15,800 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 15,300 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน 7.9 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 6.0 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
ความยืดหยุ่นต่อแรงเฉือน 510 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 400 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (ต่ำสุด)
การปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์** 0.1 มก. HCHO/(m2h)  
**ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 12460-3 ผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด 3.5 mg/(m2h) ตามเกณฑ์ DIBt Guideline 100
ความแตกต่างของโทนสีและลายไม้

ONEWOOD ประกอบด้วยเส้นใยไม้ธรรมชาติ 75% และตัวประสาน 25% โดยส่วนประกอบเส้นใยธรรมชาติปริมาณมากมีผลให้ไม้แต่ละชิ้นมีโทนสีแตกต่างกันทั้งภายในชิ้นไม้และระหว่างชิ้นไม้ ลายไม้ของ ONEWOOD จะมีความแตกต่างทุกชิ้น/รอบการผลิต ซึ่งจะมีความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวเหมือนไม้ธรรมชาติทั่วทั้งแผ่น

ปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นอาจเกิดขึ้นได้ช้า ๆ ตามระยะเวลา และทำให้สีของไม้ ONEWOOD เข้มขึ้นเล็กน้อย ไม้ ONEWOOD ชิ้นใหม่หรือไม้ที่เพิ่งขัดกระดาษทรายจะมีสีแตกต่างกับไม้ ONEWOOD ชิ้นเดิมเล็กน้อย

การทนต่อสภาวะอากาศ

ไม้ ONEWOOD มีความคงทนต่อสภาวะอากาศตามธรรมชาติเช่นเดียวกับไม้ธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณเส้นใยไม้ธรรมชาติสูง ผิวหน้าของไม้ ONEWOOD จะเปลี่ยนเป็นคราบสีเทาที่สวยงามหากมีการใช้งานกลางแจ้ง ลักษณะอื่น ๆ ของการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานกลางแจ้งรวมถึงรอยแตกของผิวไม้ โดย ONEWOOD ยังคงความแข็งแกร่ง ความทนทาน และประสิทธิภาพของไม้เหมือนไม้จริง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ ONEWOOD จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รังสียูวี ฝน/ความชื้น โดยทั่วไปแล้ว ไม้ ONEWOOD ที่รับแสงอาทิตย์และฝนอย่างเต็มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าในบริเวณที่มีร่มเงาบางส่วน

การใช้สารเคลือบผิวไม้ ONEWOOD ภายนอก จะสามารถชะลอผลกระทบจากการใช้งานกลางแจ้งได้

การปรับแต่งใหม่

ไม้ ONEWOOD สามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เห็นเนื้อไม้ใหม่ โดยยังคงเห็นลายไม้ตามธรรมชาติหลังจากขัดด้วยกระดาษทรายเนื่องจากไม้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น หลังจากขัดด้วยกระดาษทรายแล้ว สามารถตกแต่งด้วยวิธีอื่นได้อีก เช่น การเคลือบผิว ได้ตามต้องการ