PROJECT REFERENCES

เคาน์เตอร์ท็อปครัว ตู้ในครัว และวงกบไม้ประตูกระจกบานเลื่อนของ Onewood

ผลิตภัณฑ์ของ Onewood สามารถเพลาะไม้ต่อกันได้แบบไร้รอยต่อเป็นท็อปโต๊ะขนาดใหญ่สำหรับใช้ในครัว และสามารถทำรูปแบบลามิเนตเนื้อบางสำหรับงานไม้ในครัวได้ด้วยลายไม้ที่สวยงาม

Onewood มีความยืดหดตัวต่ำและใช้งานได้หลากหลาย จึงสามารถใช้ เป็นวงกบประตูกระจกบานเลื่อนได้ ซึ่งมีความแข็งแกร่งทนทานต่อสภาพอากาศภายนอก

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สำหรับครัว Onewood ยังมีพื้นไม้ระเบียง (Patio Decking)

Onewood Timber CounterTop
Onewood Timber CounterTop
Onewood Timber CounterTop
Onewood Timber CounterTop
Featured Projects