ONEWOOD Key Features
Homogeneous คือ มีความเป็นไม้เนื้อเดียวกันทั้งแผ่น

Onewood มีคุณสมบัติเหมือนไม้จริง ทั้งวงปีและเนื้อไม้ทั่วทั้งแผ่น

มีการลามไฟต่ำ

Onewood ได้รับการรับรอง การลามไฟพื้นผิวระดับ 1 (Class 1 Flame Spread)

กันปลวก

ลดปัญหาจากการรบกวนของปลวกในบ้านหรือสำนักงานของคุณ

มีความยืดหดตัวต่ำ

Onewood มีคุณสมบัติทางโครงสร้างและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ธรรมชาติ

Featured Project
อุทยานทะเลสาบ Jurong Lake Gardens ประเทศสิงคโปร์

อุทยานแห่งชาติใหม่ล่าสุดใจกลางประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณสนามเด็กเล่นกลางแจ้งใช้วัสดุของ Onewood ซึ่งเหมาะสมกับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน

View Project

บทความที่เกี่ยวข้อง

The Fulid Net Pavillion งาน ArchXpo 2019

งานโครงสร้างชิ้นแรกของ Onewood ในงาน ArchXpo 2019 ที่ Marina Bay Sands!

เปิดอุทยาน Lakeside Garden

Onewood ถูกนำไปใช้เป็นวัสดุในสนามเด็กเล่นในสวนเปิดใหม่ในอุทยานทะเลสาบ Jurong Lake Gardens

รับมอบรางวัล IP Awards 2017

ผลิตภัณฑ์ ONEWOOD ได้รับรางวัลองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ (IPOS) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

เป็นแนวทางเพื่อโลกที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Onewood Green Certificates

ONEWOOD ได้รับฉลากด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Singapore Green Label Scheme) และใบรับรองผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Singapore Green Building Product certification) ONEWOOD สามารถผลิตตามเกณฑ์ขององค์กรพิทักษ์ป่าไม้ (FSC™) ได้ตามต้องการ โดยมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานภายใน